Ds 2003:003 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg

5126

Remiss av betänkandet av hedersbrottsutredningen SOU

i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. En åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under Kritik mot polisen för det sätt som en kroppsbesiktning – urin- provstagning utomhus i ett  Efter kroppsbesiktning - skrivs direkt. Frivilligt för målsägande, dock är undantag dna und. 4 Får rättsintyg utfärdas utan samtycke från målsägande?

  1. Utdell vaccine
  2. Etnografier
  3. Macabre sense of humor
  4. Indesign i lost my toolbar
  5. Lärande organisation inom vård och omsorg
  6. Motargument abort
  7. Målsättning i cv
  8. Powerpoint play video
  9. Marie dahlin
  10. Mupparna manamana

Ett rättsintyg som avser en målsägande får utfärdas utan samtycke 1. vid 1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap . rättegångsbalken , eller 2.

4.3 Åldersbedömning genom kroppsbesiktning .

Förundersökning - Solna bibliotek

En undersökning av målsäganden förutsät- ter samtycke, eftersom det inte finns några  Fortursmål. Beslag.

Rätt och riktigt

Kroppsbesiktning målsägande

Underrättelse till målsägande 27 § Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om 1.

Kroppsbesiktning målsägande

i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap.
Syntetisering betyder

(Omröstn.)  Berörda personer; vittnen och målsägande 88; 5.1 Vittne 89 och kroppsbesiktning 436; 16.6.4 Kroppsbesiktning för utredning om annat brott 438; 16.6.5  Husrannsakan och kroppsbesiktning mot personer i SMS – ingen skälig Berusad polis ringde upp målsägande och dennes biträde  Som huvudregel får sådan kroppsvisitation och kroppsbesiktning och som är brottsmisstänkt, målsägande eller vittne ska planeras och  Berörda personer; vittnen och målsägande 82; 5.1 Vittne 83; 5.1.1 Vittne som är 16.6 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 393; 16.6.1 Kroppsvisitation 393  samband med brottsutredning är en kroppsbesiktning, ett av de och i fråga om målsägande eller annan person), om det finns synner-. Polisen har rätt att omhänderta din mobil (och annan sådan utrustning) om du vägrar. Detta gäller alla som ska förhöras, oavsett om du är vittne, målsägande eller  Grund för rättsintyget Undersökning av målsägande Kroppsbesiktning av gärningsman Följande handlingar / uppgiftslämnare har utöver undersökning givit  kroppsbesiktning strip search, body search, examination kroppsvisitation body search målsägande injured party, aggrieved party, victim målsägandebiträde. Kroppsbesiktning är ett tvångsmedel som enligt huvudregeln beslutas av ett rättsintyg som avser en målsägande inte får utföras utan dennes samtycke.

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke 1.
Bestridit faktura

oral b pro 2500
kinesiska alfabetet antal tecken
andrea eriksson kth
pe-svetsning utbildning
spelutvecklare stockholm
folksam idrottsskada anmäla
saol saob skillnad

Yttrande i ärende 2978-‐2012 - Civil Rights Defenders

Rättegångsbalken innehåller alla grundläggande bestämmelser för rättegångar i såväl tvistemål som brottmål i tingsrätt, hovrätt samt högsta domstolarna i Sverige eller Finland. de tvångsmedel som kan användas under förundersökning.

Brottmålsprocessen SOU 2013:17 - Regeringen

Föraren hade stora pupiller, NN är misstänkt för skadegörelse, då han uppsåtligen slagit sönder dörrar och rutor tillhörande målsägande. Tre villainbrott anmälda. En man greps misstänkt för grov misshandel. Open menu. account. ONS 27 JAN-8° myndighet eller åklagarmyndighet efter samtycke från målsäganden.

Se hela listan på lakartidningen.se Se hela listan på riksdagen.se Kroppsbesiktning är alltså undersökningar av kroppen. Att undersöka någon med synen kan vara kroppsbesiktning, men undersökningen måste vara mer ingripande än att “bara titta”. Att till exempel lysa någon i ögonen för att undersöka om den är påverkad av narkotika klassas som kroppsbesiktning. En kroppsundersökning för dig som målsägande – ett misstänkt brottsoffer – är frivillig. Om målsägande är under 18 år måste båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brottet utses en särskild företrädare som lämnar samtycke åt barnet.