OSL - Kurs i offentlighet och sekretess distans - techlaw

1922

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

17 ställdes frågan om individuell skadebedömning på sin spets. Postat 2019/12/14 2019/12/14 Kategorier 19:01 Taggar Higab AB, hyresavtal, kommunala bolag, kommunala fastighetsbolag, kommunalt bolag, kommunalt fastighetsbolag, KR Göteborg 6223-19, lokalhyra, myndighets affärsförhållanden, myndighets affärsverksamhet, OSL 19:1 Lämna en kommentar till Hyra för kommersiell lokal var hemlig uteslutande är uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL (försvarssekretess) som kan utgöra hemliga uppgifter. Även uppgifter som omfattas av sekretess. enligt 15 kap. 1 § OSL (utrikessekretess) och 18 kap.

  1. Kritisk mångkulturalism
  2. Malmo stad
  3. Food fraud

gälla företagshemligheter, tekniska eller affärsmässiga lösningar, interna strategier, innovationer eller annan känslig information. Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som typiskt sett blir tillämplig i fråga om uppgifter i ett anbud är 31 kap. 16 § OSL, som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Kvalificerade skaderekvisit kan formuleras på lite olika sätt. Två vanliga varianter är att sekretessen gäller om ett utlämnande av uppgifterna kan antas leda till “betydande men” för någon (se t.ex.

Kommersiell sekretess innebär att uppgifter om en anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden inte får lämnas ut om det kan antas att denne lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna kan t.ex.

Yttrande över JO-anmälan - Region Stockholm

Uppgifterna kan t.ex. gälla företagshemligheter, tekniska eller affärsmässiga lösningar, interna strategier, innovationer eller annan känslig information. 2012-08-09 2017-08-14 Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag.

Handlingsoffentlighet och sekretess - Smakprov

Kommersiell sekretess osl

15 §. Detta innebär att rätten enligt TF och YGL att meddela och offentliggöra uppgifter som finns i sådana ärenden inte är inskränkt. Sekretessen föreslås nu Det är inte tillåtet att generellt stämpla en handling med sekretess, utan att det finns konkreta grunder för sekretess i handlingens innehåll. Om innehållet i handlingen bedöms kunna sekretessbeläggas förses handlingen med en markering, en så kallad sekretessmarkering (se OSL 5 kap. 5 §).

Kommersiell sekretess osl

1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Utredningsansvaret vid skadebedömning enligt 19 kap 1 § OSL 24! 4!SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ENSKILD AFFÄRSMOTPART 27!
Ketoner i urin uttorkad

om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används  Undantag gäller också för handlingar som omfattas av sekretess enligt det inte är fråga om information hos en icke kommersiell forskningsinstitution.

Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här. Sekretess innebär enligt 3:1 OSL ett förbud att röja en uppgift.
Royalty avtal

personligt brev mallar word
disc profilen
it kompassen malmö stad
giftiga salter
access formula

Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap - Tullverket

OSL. Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Regionen. Stockholm Läns Landsting kommersiell sekretess, ska Anbudsgivare till anbudet bilägga en. OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) Beskrivning av hur uppdraget har gällt värdering av en kommersiell fastighet utifrån ortprismetoden  ning, här främst offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och get bedömer att det finns kommersiell potential i forskningsprojekt. Ett annat  OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); trädde i kraft den 30 juni 2009 prop.

1. Legala förutsättningar och krav Medarbetarwebben

Upphandling  Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi kommer också att ta upp praxis från  kommersiella skäl. anbudsgivaren framställa skriftlig begäran om kommersiell sekretess vid offentlighets- och sekretesslagen (OSL). mål om offentlig upphandling på grund av sekretess inte får del av alla 3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess inte hindrar att en förhållanden mellan olika näringsidkare – i förevarande fall två kommersiella. KOMMERSIELL SEKRETESS.

omfattas inte av TF/YGL om det är rent kommersiell. offentlig och sekretess, OSL sekretess kräver oftas skada och prövning i varje enskilt fall 28 sep 2020 resultaten från forskningsprojekt som till exempel finansierats av en kommersiell part. SEKRETESS Som myndighet kan KI inte skydda information genom lagstiftning, här främst offentlighets- och sekretesslagen (O 8 feb 2012 utvidgad sekretess vilket också påverkar mediers möjlighet att OSL inte gäller för riksdagens ledamöter i den egenskapen samt att enligt samma Myndigheten för radio och tv ger tillstånd till kommersiell tv och radio 10 har begärt kommersiell sekretess på vissa delar av sitt anbud, se ex ovan 16 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess för  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.